Occasions

FAQs

Meest gestelde vragen

Voorwaarden Inruil en Verkoop van Voertuigen

Inruilvoorwaarden

 1. Algemeen: De klant heeft de mogelijkheid om een voertuig in te ruilen als onderdeel van de aankoop van een ander voertuig bij Handelsonderneming H van Erven. De inruilwaarde wordt bepaald door Handelsonderneming H van Erven op basis van de staat van het voertuig op het moment van inruil.

 2. Staat van het Voertuig: Het voertuig moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Het voertuig is vrij van financiële lasten (geen schulden of pandrechten).
  • Het voertuig heeft een geldige APK-keuring (indien van toepassing).
  • Het voertuig is in een staat die overeenkomt met de leeftijd en de kilometerstand.
 3. Taxatie: De taxatie van het in te ruilen voertuig vindt plaats bij Handelsonderneming H van Erven. De klant dient alle relevante informatie over de staat en de geschiedenis van het voertuig te verstrekken.

 4. Definitieve Waarde: De definitieve inruilwaarde wordt vastgesteld nadat een grondige inspectie van het voertuig is voltooid. Eventuele verborgen gebreken of discrepanties die niet zijn gemeld kunnen leiden tot een aanpassing van de inruilwaarde.

Verkoopvoorwaarden

 1. Overeenkomst: Door een voertuig te kopen bij Handelsonderneming H van Erven gaat de klant akkoord met de verkoopvoorwaarden zoals hier beschreven.

 2. Eigendomsoverdracht: Het eigendom van het voertuig gaat over op de klant na volledige betaling van de koopsom.

 3. Garanties:

  • Voertuigen met een bouwjaar van 2005 of later en een kilometerstand van minder dan 150.000 km komen in aanmerking voor garantie. De specifieke voorwaarden en duur van de garantie worden vastgelegd bij de verkoop.
  • Voertuigen die niet voldoen aan deze criteria worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, zonder garantie.
 4. Inspectie en Acceptatie: De klant heeft het recht en wordt aangemoedigd om het voertuig grondig te inspecteren en, indien gewenst, een proefrit te maken voor de aankoop.

 5. Betaling en Levering:

  • De betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.
  • De levering van het voertuig vindt plaats na volledige betaling en overeenstemming over de overdrachtsdatum.
 6. Annulering: Indien de klant besluit om de koop te annuleren, kunnen annuleringskosten van toepassing zijn. Dit zal worden bepaald op basis van de reeds gemaakte kosten en de verkooppotentieel dat het voertuig in de tussentijd heeft verloren.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Ondernemer: Handelsonderneming H van Erven, de verkoper van voertuigen.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of entiteit die een contractuele relatie aangaat met Ondernemer.
 3. Overeenkomst: elke afspraak of contract tussen Ondernemer en Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Ondernemer en Klant.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Elk aanbod van Ondernemer is vrijblijvend en Ondernemer heeft het recht dit aanbod te wijzigen en aan te passen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de Klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5 – Prijzen en Betalingen

 1. Vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.
 2. Betalingen dienen te worden voldaan zoals afgesproken in de overeenkomst of anders schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6 – Levering en Uitvoering

 1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.

Artikel 7 – Garantie en Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer verstrekt garantie op producten en diensten conform de wettelijke bepalingen en/of doormiddel van garantiepakketten.
 2. Aansprakelijkheid van Ondernemer voor indirecte schade is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Ondernemer.

Artikel 8 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer.

Artikel 9 – Toepasselijk Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Ondernemer en Klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Privacybeleid

Inleiding

Handelsonderneming H van Erven (hierna te noemen "wij", "ons", of "onze") respecteert de privacy van onze klanten en gebruikers (hierna te noemen "u", "uw" of "gebruiker"). Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van informatie die u ons verstrekt of die wij over u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt.

Informatie die wij verzamelen

 1. Persoonsgegevens: Dit omvat informatie die direct of indirect naar u kan leiden, zoals uw naam, contactgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, en informatie over uw voertuig zoals het kenteken en de kilometerstand.
 2. Gebruiksinformatie: Wij verzamelen informatie over hoe u onze diensten gebruikt, inclusief zoekopdrachten, pagina bezoeken, en andere acties op onze website.
 3. Transactiegegevens: Wij verzamelen gegevens gerelateerd aan aankopen en inruilen die u via ons bedrijf verricht.

Hoe we uw informatie gebruiken

 1. Om onze diensten te leveren: Uw informatie stelt ons in staat om onze diensten aan te bieden en te verbeteren, klantenservice te bieden, en transacties te verwerken.
 2. Communicatie: We kunnen uw informatie gebruiken om met u te communiceren over uw account of transacties en om u informatie over onze diensten te sturen.
 3. Verbetering van Diensten: Wij analyseren informatie om onze website en diensten te verbeteren en om de gebruikerservaring te verrijken.

Delen van uw informatie

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden. We kunnen uw informatie delen met:

 1. Dienstverleners: Wij kunnen samenwerken met andere bedrijven om diensten namens ons te verrichten, zoals website hosting, e-maildiensten, en marketinginspanningen.
 2. Bij wettelijke verplichting: Wanneer we wettelijk verplicht zijn om informatie te delen of om onze rechten te beschermen.

Beveiliging van uw informatie

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaring of vernietiging.

Uw rechten

U heeft het recht om:

 1. Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u bewaren.
 2. Correctie te verzoeken van de gegevens die we van u hebben.
 3. Bezwaar te maken tegen verwerking.
 4. Verzoek om beperking van de verwerking.
 5. Verzoek om overdracht van uw gegevens.
 6. Verzoek om verwijdering van uw gegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via onze website of andere communicatiemiddelen.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de gegevens die wij over u hebben, kunt u contact met ons opnemen

Bereikbaarheid

Omdat wij veel onderweg zijn is het verstandig even te bellen voor een afspraak.
 
Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur. En op zaterdag van 09:00 t/m 13:00 uur.

Contact

Uiterwaardenstraat 8a
8081 HJ Elburg
 
 h.vanerven@hotmail.com